Toegankelijkheidsverklaring

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.preventievanmsa.be/nl

Nalevingsstatus

Rekening houdend met onderstaande niet-toegankelijke inhoud, voldoet deze website gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen.

De beoordeling van de conformiteit van deze site is gebaseerd op een zelfevaluatie door de communicatiedienst van de FOD Werkgelegenheid met onder andere behulp van de BOSA Accessibility Check.

Niet-toegankelijke inhoud

  • Het contrast tussen verschillende elementen (bv. illustraties die worden gebruikt als menu op de startpagina van de rubriek Sensibilisering of als titels van verschillende rubrieken van deze rubriek, ondertitels van ingesloten video's) is niet voldoende.
  • De structuur van de pagina Wat te doen? is problematisch: de titel van de pagina komt niet overeen met de title-tag 1 of met de titel die op de pagina wordt getoond, de hiërarchie van de title-tags is niet logisch.
  • Op de pagina’s Gevolgen, Oorzaken, Oplossingen en Tools worden illustraties met tekst als titels gebruikt.
  • Als je inzoomt, zijn de beelden minder goed leesbaar. Bij het inzoomen op de startpagina worden de twee afbeeldingen met links naar de twee onderdelen van de site na elkaar weergegeven en dus gescheiden van de twee blokken met de verklarende tekst voor elk deel.  
  • De verplichte velden van het contactformulier zijn niet correct aangegeven (de vermelding "verplichte velden" ontbreekt).
  • De pagina's Gebruiksvoorwaarden, Privacy, Toegankelijkheidsverklaring staan niet in de structuur (er is geen directe link om terug te gaan naar de startpagina).

Voorgestelde alternatieven

Er zijn momenteel geen alternatieven voor de niet-toegankelijke elementen.

Verbeteringsplan

We proberen een oplossing te vinden voor deze verschillende toegankelijkheidsproblemen. De beschikbare oplossingen zullen in de volgende updates van de site worden toegepast. 

Feedback en contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? U kunt ze naar ons sturen via e-mail naar redac.website@werk.belgie.be.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over onze website? U kunt het klachtenformulier invullen dat beschikbaar is op onze website www.werk.belgie.be onder de rubriek Contact > Klachten over onze diensten.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
E-mail: contact@federaalombudsman.be
Website: www.federaalombudsman.be

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is op 27/10/21 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 27/10/21.