Film “Wat kunnen we doen om musculoskeletale aandoeningen (MSA) te voorkomen?”

Musculoskeletale aandoeningen nemen alsmaar in aantal toe. Ze treffen een grote groep Belgische werknemers: zowel mannen als vrouwen, jongeren als ouderen. Ze komen voor in alle beroepen en sectoren. Hoewel deze aandoeningen niet levensbedreigend zijn, hebben ze een grote impact op het werk en het privéleven. Preventie is daarom belangrijk!
In deze korte film van 11 min wordt uitgelegd hoe deze aandoeningen ontstaan en wat we kunnen doen om ze te voorkomen.

Wat kunnen we doen om MSA te voorkomen?

got to content

Gids voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen op het werk

Het voorkomen van musculoskeletale aandoeningen (MSA) is niet eenvoudig. Vaak zijn er meerdere oorzaken die een rol spelen in het ontstaan van MSA. Deze gids helpt uw onderneming op weg met het zoeken naar een geschikte en duurzame preventiestrategie.

In de gids vindt u:

 • informatie over de oorzaken en de gevolgen;
 • middelen om MSA efficiënt te bestrijden;
 • de stappen om tot een goed preventiebeleid te komen;
 • goede praktijken.

Voor wie?

 • werkgevers
 • managers en HR verantwoordelijken
 • werknemersvertegenwoordigers
 • leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • preventieadviseurs

Download de gids!

Gids voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen op het werk (PDF, 197 KB)

Animatiefilms MSA

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) zijn de belangrijkste oorzaak van afwezigheid op het werk in België. Maar wat zijn MSA? En wat kunt u eraan doen? Ontdek een 5-stappenplan voor een duurzame en doeltreffende preventie van MSA en hoe dit in de praktijk kan toegepast worden, aan de hand van 3 animatiefilms die de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hiervoor ontwikkelde.

Een duurzame strategie voor de preventie van MSA moet verschillende stappen omvatten. Het is belangrijk om bij alle stappen alle actoren van de onderneming te betrekken, te beginnen met de hiërarchische lijn en de werknemers. Door hun knowhow over hun werk, zijn ze geschikt om tijdens alle 5 stappen de nodige initiatieven te nemen:

 1. Aftasten.
 2. Een risicoanalyse uitvoeren.
 3. Een actieplan opmaken.
 4. Dit plan uitwerken.
 5. Het actieplan evalueren.

Afhankelijk van de complexiteit van de moeilijkheden die zich voordoen, zijn externe deskundigen beschikbaar om ondersteuning te bieden. Het is belangrijk om de resultaten van alle stappen op de werkvloer bekend te maken.

De films zijn beschikbaar op de het Youtube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Animatiefilms MSA.

Brochures voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen

Voor verschillende beroepen (o.a. schoonmaaksters, kassapersoneel, verzorgenden, administratief personeel, …) en bedrijfssectoren (o.a. bouw, horeca, …) zijn er gratis brochures beschikbaar. Deze bevatten concrete adviezen en talrijke voorbeelden van goede praktijken geïllustreerd aan de hand van foto’s van reële arbeidssituaties.

Er bestaan zowel brochures voor werknemers als voor preventiedeskundigen. Ontdek het aanbod !
 

Brochures voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen

Gezondheid van de werknemer - E-learning - Tools

Door middel van animaties, afbeeldingen, video's, ... kan men met deze gebruiksvriendelijke tool de wetgeving inzake welzijn op het werk en de belangrijkste principes daarvan op een eenvoudige manier begrijpen om de bewustwording te vergroten en beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

Meer info daarover is beschikbaar op BeSWIC in de module Tools > E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).

Preventie van MSA – Bij wie kan u terecht?

Werkgevers en leidinggevend personeel zijn verantwoordelijk voor de preventie van MSA. Als werknemer kent u uw taken en weet u daarom het best welke taken een risico vormen voor MSA. Praat erover met uw collega’s en kaart eventuele problemen aan bij uw leidinggevende en de preventieadviseur. Zo kunt u samen zoeken naar de beste oplossing.

De werknemersafgevaardigde

Sommige problemen kunnen aangekaart worden bij een werknemersafgevaardigde. Grotere bedrijven (meer dan 50 werknemers) moeten beschikken over een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). In het CPBW kunnen er oplossingen of preventiemaatregelen worden voorgesteld, bijvoorbeeld een aanpassing aan de arbeidspost, organisatorische maatregelen, …

De interne preventieadviseur

De interne preventieadviseur is verbonden aan de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). De preventieadviseur geeft advies over alle aspecten van het welzijnsbeleid, waaronder ook preventie van musculoskeletale aandoeningen.

De arbeidsgeneesheer

De arbeidsgeneesheer is een arts gespecialiseerd in de relatie tussen gezondheid en werk. Hij of zij waakt over de gezondheid en het welzijn van de werknemers op het werk. Indien u gezondheidsproblemen hebt die gelinkt zijn aan de werksituatie, kan u bij de arbeidsgeneesheer terecht. Deze arts is gebonden door het beroepsgeheim. Zijn of haar contactgegevens staan in het arbeidsreglement.

De preventieadviseur ergonomie

De preventieadviseur ergonomie geeft advies over het aanpassen van de arbeidsomstandigheden of de arbeidspost aan de menselijke fysiologie. Deze kan deel uit maken van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), maar is meestal verbonden aan een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW). De contactgegevens van de EDPBW vindt u in het arbeidsreglement.

De arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie (officieel Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk) adviseert de werkgevers over welzijn op het werk en controleert de toepassing van de wetgeving. De dienst treedt op als de tussenkomst van de preventieadviseur niet tot een oplossing heeft geleid en kan de werkgever verplichten om maatregelen te nemen.