got to content
Oplossingen

De simpelste oplossing voor het bestrijden van MSA is het werk minder zwaar maken, zonder uiteraard in te boeten op performantie. 

Oplossingen 1

Richt de werkplek optimaal in om het risico op MSA te verkleinen.

Oplossingen 2

Las regelmatig rustpauzes in om wat beweging te nemen of een frisse neus te halen.

Deze hoeven niet lang te duren.

Oplossingen 3

Pas de hoogte van bureaus, stoelen en ander werkmeubilair aan in functie van de te vervullen taken.

Oplossingen 4

Zorg ervoor dat de nodige hulpmiddelen beschikbaar zijn: karretjes, liften, ladders, …

Oplossingen 5

Richt de werkpost optimaal in om MSA te vermijden en efficiënt te blijven.

Oplossingen 6

Vraag collega’s om hulp bij het tillen of verplaatsen van zware lasten.

Oplossingen 7

Organiseer opleidingen om de werkplek te optimaliseren en risico’s op MSA te vermijden.

Oplossingen 8

Leer collega’s een goede werkhouding aan om hun taken vlot en veilig uit te voeren.

Oplossingen 9

Wissel regelmatig van houding en zorg voor voldoende beweging.

Oplossingen 10

Draag altijd aangepaste kledij, zeker in gevaarlijke werkomstandigheden.

Oplossingen 11

Sta regelmatig recht, rek de spieren en beweeg de gewrichten.

Oplossingen 12

Moedig ook je collega’s aan regelmatig te bewegen en een goede fysieke conditie te behouden.