Oplossingen

De simpelste oplossing voor het bestrijden van MSA is het werk minder zwaar maken, zonder uiteraard in te boeten op performantie. 

 • Richt de werkplek optimaal in om het risico op MSA te verkleinen.

 • Las regelmatig rustpauzes in om wat beweging te nemen of een frisse neus te halen.

  Deze hoeven niet lang te duren.

 • Pas de hoogte van bureaus, stoelen en ander werkmeubilair aan in functie van de te vervullen taken.

 • Zorg ervoor dat de nodige hulpmiddelen beschikbaar zijn: karretjes, liften, ladders, …

 • Richt de werkpost optimaal in om MSA te vermijden en efficiënt te blijven.

 • Vraag collega’s om hulp bij het tillen of verplaatsen van zware lasten.

 • Organiseer opleidingen om de werkplek te optimaliseren en risico’s op MSA te vermijden.

 • Leer collega’s een goede werkhouding aan om hun taken vlot en veilig uit te voeren.

 • Wissel regelmatig van houding en zorg voor voldoende beweging.

 • Draag altijd aangepaste kledij, zeker in gevaarlijke werkomstandigheden.

 • Sta regelmatig recht, rek de spieren en beweeg de gewrichten.

 • Moedig ook je collega’s aan regelmatig te bewegen en een goede fysieke conditie te behouden.